کسی با پوشیدن «ساپورت» درمقابل هیچ چیز«support» نمی شود

rahafun_com-ax-saport

بانوی شهر من...

ساپورتت تو را ساپورت نمی کند

نه در مقابل نگاه مردم شهر و میان کوچه و بازار و محله‌هایش

ونه در روز رستاخیز

کسی با پوشیدن «ساپورت» درمقابل هیچ چیز«support» نمی شود!!!

انتخاب با تو است!!

/ 1 نظر / 14 بازدید
مرضیه

مگه قراره با ساپورت پوشیدن کسی مارو حمایت کنه ؟؟؟[متفکر]